#
#

O MNIE

#


Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2003 roku pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w placówkach opieki zdrowotnej, współpracuję ze stowarzyszeniami i fundacjami.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (certyfikat nr 21) oraz certyfikowanym terapeutą krótkoterminowym (certyfikat wydany przez Centrum Terapii Krótkoterminowej - członka European Brief Therapy Association).

Obecnie przyjmuję w gabinecie prywatnym. Pracuję także w Centralnym Szpitalu Klinicznym IS UM w Łodzi (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Genetyczna, Oddział Zaburzeń Odżywiania) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego ‘Synapsis’.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję najczęściej z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych, z depresją, z chorobą afektywną dwubiegunową, z zaburzeniami odżywiania, z osobami w sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, kryzys w relacji partnerskiej, rozstanie, przedłużający się stres), z osobami chorującymi na nowotwory, z osobami niepełnosprawnymi.

Wcześniej przez wiele lat współpracowałam z hospicjum domowym, tworzyłam też grupy wsparcia dla osób w żałobie. Pracowałam z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Konsultowałam osoby doświadczające problemów kardiologicznych, po operacjach chirurgicznych, w stadium terminalnym choroby nowotworowej. Prowadziłam warsztaty z radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności, autoprezentacji, treningi umiejętności psychospołecznych oraz grupy wsparcia dla młodzieży, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i bezdomnych. Realizowałam programy psychoedukacyjne oraz profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Zajmowałam się aktywizacją zawodową i społeczną osób bezrobotnych.

Pracuję pod regularną superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Stale podnoszę kompetencje zawodowe poprzez korzystanie ze szkoleń, konferencji i literatury tematycznej. Moje ważniejsze szkolenia dotyczyły pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, doświadczeniami traumy, zaburzeniami odżywiania, chorobą nowotworową, uzależnieniami, z niepomyślną diagnozą prenatalną i niepełnosprawnością. Szkoliłam się w pracy z małżeństwami, młodzieżą oraz rodzinami. Warsztat pracy wzbogaciłam dotychczas o: hipnozę, arteterapię, techniki motywacyjne, techniki pracy z ciałem i snem, techniki poznawczo-behawioralne, gestalt i systemowe.

Szczegółowe informacje o moich kwalifikacjach znajdą Państwo na portalu: goldenline.pl


Tutaj możecie Państwo zapoznać się ze skanami moich certyfikatów, zaświadczeń i referencji.