#
#

O MNIE

#


Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2003 roku pracuję jako psycholog oraz psychoterapeuta w placówkach opieki zdrowotnej, współpracowałam ze stowarzyszeniami i fundacjami.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (certyfikat nr 21). Ukończyłam także kompleksowe szkolenie z terapii ericksonowskiej CURRICULUM w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Obecnie przyjmuję w gabinecie prywatnym. Pracuję także w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Genetyczna).

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję najczęściej z osobami cierpiącymi z powodu: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych, z osobami w sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, kryzys w relacji partnerskiej, rozstanie, przedłużający się stres).

Wcześniej przez wiele lat współpracowałam z hospicjum domowym, tworzyłam też grupy wsparcia dla osób w żałobie. Pracowałam z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Konsultowałam osoby doświadczające problemów kardiologicznych, po operacjach chirurgicznych, w stadium terminalnym choroby nowotworowej. Realizowałam programy psychoedukacyjne, profilaktyczne oraz prowadziłam grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Zajmowałam się aktywizacją zawodową i społeczną osób bezrobotnych i bezdomnych.

Pracuję pod regularną superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Stale podnoszę kompetencje zawodowe poprzez korzystanie ze szkoleń, konferencji i literatury tematycznej. Moje ważniejsze szkolenia dotyczyły pracy terapeutycznej z osobami z: zaburzeniami psychicznymi, doświadczeniami traumy, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, chorobą nowotworową, uzależnieniami, z niepomyślną diagnozą prenatalną oraz niepełnosprawnością. Szkoliłam się w pracy z małżeństwami/parami oraz rodzinami. Warsztat pracy wzbogaciłam dotychczas o: hipnozę, arteterapię, techniki motywacyjne, techniki pracy z ciałem i snem, techniki poznawczo-behawioralne, gestalt, mindfulness, somatic experiencing.

Szczegółowe informacje o moich kwalifikacjach znajdą Państwo na portalu: goldenline.pl


SZKOLENIA I KURSY

2023r.

* Praca z tym, co pozostaje po traumie - Warsztaty rozwoju osobistego połączone z Ustawieniami Systemowymi wg metody Berta Hellingera - Apolonia Rdzanek, Warszawa
* Praca z nieświadomością w zaburzeniach lękowych i depresyjnych - Norma Barretta Ph.D. (Polski Instytut Ericksonowski)

2022r.

* XI Konferencja naukowa PTPSR 'Wyzwania i nadzieje. Praca z dziećmi, młodzieżą i rodziną w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu' (Poznań)

2021r.

* Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji. Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności w regulacji nastroju - Michael Yapko Ph.D. (Polski Instytut Eriksonowski)

2020r.

* I Kongres Praktyków i Studentów Somatic Experiencing - online, Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing
*Neuroafektywny rozwój osobowości moduł 2 i 3 -Marianne Benzten (Instytut Terapii Psychosomatycznej)

2019r.

* Neuroafektywny rozwój osobowości moduł 1 -Marianne Benzten (Instytut Terapii Psychosomatycznej)
* Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem "Sapere"- Ciało okno do wnętrza umysłu - Stowarzyszenie Nowa Psychologia, Kraków. Udział w warsztatach: Terapia zasobów - Rachporn Sangkasaad Taal; Focusing - Agnieszka Klimek; Biodanza -Agnieszka Sut
* Konferencja Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości- problemy pacjenta i trudności psychoterapeuty - Fundacja ETOH, PARPA, Warszawa.
* Kiedy kłębią się chmury - ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości - Lucyna Lipman (PIE)
* Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI 2 - Ewa Zalewska, Joanna Stańczak (Pracownia Testów Psychologicznych PTP)

2018r.

* Jak pracować z trudnym pacjentem - what would Milton erickson say? - Norma Barretta Ph.D. (PIE)
* Wprowadzenie do Somatic Experiencing (SE-Intro) - Anne Janzen (Instytut Terapii Psychosomatycznej)
* 8 Konferencja naukowa PTPSR. Terapia BSFT - Prosta droga do głębokich zmian dla osób uzależnionych i nieuzależnionych
* Hipnoza - warsztat zawaansowany dla doświadczonych terapeutów - Krzysztof Klajs (PIE)
* Kurs MBSR Mindfulness Based Stress Reduction - Katarzyna Jaguszewska-Nadrasik
* Po sztormie nastaje cisza - trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji - Katarzyna Szymańska (PIE)

2017r.

* Terapia rodzin. Hipnoza w terapii rodzin - Katarzyna Szymańska (PIE)
* Terapia rodzin. Terapia małżeństw i par - Anna Wierzbowska (PIE)

2016r.

* Terapia rodzin. Rodzina i dziecko - metody pracy - Aleksandra Nowak (PIE)
* Konferencja Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego "Psychoterapia na różnych etapach życia" (SNPPTP, KPDiM UJ CM, PIE; Kraków)

* Spożytkowanie zjawisk transowych - Hipnoza Ericksonowska część II -Katarzyna Szymańska, Lucyna Lipman (Polski Instytut Ericksonowski)

2015r.

* Ach powtórz wszystko jeszcze raz – psychoterapia pacjentów z natręctwami – Krzysztof Klajs (PIE)
* Terapia rodzin - John Wheeler (CTK)
* V Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu "Psychoterapia. Zdrowienie i Rozwój" - Aktywny udział. Prowadzenie warsztatu 'Wędrując z plecakiem BSFT - terapia osób z zaburzeniami psychicznymi' oraz prelegentka w panelu dyskusyjnym.

2014r.

* Królewska droga do nieświadomości - Wstęp do hipnozy ericksonowskiej cz. I - Violetta Ambroziak - Krzysztofowicz (Polski Instytut Ericksonowski)
* Filozofie psychoterapii - przypadki - Joanna Trzópek
* Terapia systemowa - teoria - Waldemar Świętochowski
* Terapia systemowa - trening - Danuta Suchecka-Zejden
* V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy
* Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu w terapii małych dzieci i rodziców -Therese Steiner
* Konferencja Regionalna "SFBT -Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień osób dorosłych"
* Psychoterapia uzależnień. Mityng AA – Mariola Lelonkiewicz (CTK)
* Psychoterapia w chorobach somatycznych – Dominika Babińska (CTK)
* Zagadnienia rozwoju psychospołecznego człowieka – Leszek Putyński (CTK)

2013r.

* Podejście krótkoterminowe skoncentrowane na rozwiązaniu w terapii zaburzeń odżywiania – Federike Jacob (CTK)
* Filozofie psychoterapii – Joanna Trzópek (CTK)
* Analiza procesu terapii i ocena postępów w terapii. Czynniki leczące – Jacek Lelonkiewicz (CTK)
* III Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychologii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu (PTPSR; Łódź)
*Co działa w psychoterapii - Peter Sundman (CTK)
*Trening poznawczo- behawioralny - Marzenna Kucińska (CTK)
*Psychoterapia dzieci i młodzieży - Harvey Ratner (CTK)
* O miłości do jedzenia prawie wszystko - terapia zaburzeń odżywiania się - Jolanta Berezowska (Polski Instytut Ericksonowski, Katowice)
* Zagadnienia etyczne w psychoterapii – Andrzej Śliwerski (CTK)
* Społeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia psychicznego – dr Leszek Putyński (CTK)

2012r.

* Pomaganie rodzinom. Współpraca i coaching zespołów. - Guy Shennan (CTK)
* Ustawienia Systemowe i 5Rytmów “Twój ruch Cię poprowadzi” - Beata Eckert, Marek Wilkirski
* Psychoterapia poznawczo - behawioralna - Marzenna Kucińska
* Prawne i organizacyjne uwarunkowania zawodu i praktyki psychoterapeutycznej - Joanna Łuczak (CTK)
* Warsztat „Trauma, Strach i Miłość” Międzpokoleniowe efekty traumy oraz rola ustawień w rozumieniu i rozwiązywaniu uwikłań traumatycznych – prof. Dr Franz Ruppert
* Trening Gestalt – Adam Haller (CTK)
* Praca z ciałem – Krzysztof Jusiński (CTK)
* Terapia krótkoterminowa- szkoły i rozwój terapii krótkoterminowej – Jacek Lelonkiewicz (CTK)
* Sześć obszarów pracy z traumą i stresem pourazowym – John Henden (CTK)
* Język w psychoterapii – teoria i praktyka – Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej)

2011r.

* Psychoterapia humanistyczna. Gestalt – Olga Haller (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Diagnoza w psychoterapii - dr Tadeusz Stelmaszczyk (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Zagadnienia kontraktu i kontaktu w psychoterapii - Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Psychoterapia grupowa - prowadzenie i coterapia - Mariola i Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Oblicza Psychoterapii we współczesnym świecie (Polski Instytut Eriksonowski oraz Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży; Wrocław)
* Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychologii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu - Obudzić klienta - motywowanie do zmiany (PTPSR; Łódź)
* Trening interpersonalny w ramach Studium Profesjonalnej Psychoterapii (Anna Dodziuk, Fundacja ETOH)
* Zastosowanie podejścia BSFT w terapii zaburzeń psychicznych - Mariola i Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Niepomyślna diagnoza prenatalna – jak rozmawiać z rodziną? - Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Bogna Kędzierska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w Łodzi)
* Diagnoza psychopatologiczna w psychoterapii - dr Izabella Gertsmann, Piotr Wierzbiński, Tadeusz Stelmaszczyk (Centrum Terapii Krótkoterminowej)

2010r.

* Podstawowe techniki psychoterapii - Jacek Lelonkiewicz (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Ciało jako zasób w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu - praca z klientem w stanie dysocjacji psychologicznej po traumie – Helene Dellucci (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Jak pracować z małżeństwami? – dr Ferdynand Wolf (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Negocjacje z ciałem - kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała (Polski Instytut Ericksonowski)
* Trening postaw wobec życia i umierania (Pracownia Wychowania Alternatywnego w Łodzi)

2009r.

* ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Centrum Terapii Krótkoterminowej)
* Wstań, unieś głowę czyli Techniki Motywacyjne (Europejskie Centrum Edukacji Społecznej w Łodzi)

2008r.

* Praca z ludźmi chorymi psychicznie (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie)
* Metody pracy z trudnym klientem (Fundacja „Uwolnienie” w Łodzi)
* Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, czyli jak chronić się przed wypaleniem zawodowym (Europejskie Centrum Edukacji Społecznej w Łodzi)
* Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Trening asertywności (Europejskie Centrum Edukacji Społecznej w Łodzi)
* Kuj żelazo póki gorące, czyli sztuka motywacji (Europejskie Centrum Edukacji Społecznej w Łodzi)

2007 – 2008r.

* Kierunek życie – praca z pacjentem z chorobą nowotworową - trzy części (Polski Instytut Ericksonowski)

2006r.

* Kurs Pierwszej Pomocy z uprawnieniami UE (Polski Czerwony Krzyż)
* Szkolenie z dokumentacji warsztatów terapii zajęciowej w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych oraz Arteterapii (TPD Łódź-Bałuty)
* Problemy psychoonkologiczne w opiece paliatywnej/hospicyjnej (Krajowa Szkoła Psychoonkologii przy PTPO)

2005r.

* Organizacja służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podstawowe formy aktywności placówek wspomagających proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (TPD Łódź-Bałuty)

* Kształtowanie umiejętności interpersonalnych z osobami niepełnosprawnymi (TPD Łódź-Bałuty)

2004r.
* Komunikacja interpersonalna, konflikty, rola lidera oraz zagadnienia związane z agresją (TPD Łódź-Bałuty)
* Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP)

2003r.

* Szkolenie z Testu Drzewa i szkolenie z Testu Osobowości i Zainteresowań (ERDA Szkolenia)
* Warsztaty arteterapeutyczne (Stowarzyszenie terapeutów i arteterapeutów „Linie”)

2002 –2003r.

* Podstawy pracy profilaktycznej i psychoedukacyjnej z młodzieżą (Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Ty i My”)

2002r.

* Listy ze światła nocy - praca ze snem w psychoterapii - Katarzyna Szymańska (Polski Instytut Ericksonowski)
* First Certificate in English