#
#

Bartłomiej Janas

#


Studia medyczne ukończyłem na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w roku 2010. Rok później rozpocząłem specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK), gdzie nadal pracuję. Dzięki tematyce mojej specjalizacji medycznej mam doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami, tak z oddziału zamkniętego Psychiatrii Młodzieżowej CSK, jak również z otwartego oddziału dziennego - Dziennego Ośrodka Terapeutycznego w Łodzi. W trakcie specjalizacji zajmowałem się także pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).

Moje doświadczenie jako psychiatry łączę z pracą psychoterapeuty. W chwili obecnej jestem w trakcie 4 letniego kursu psychoterapii, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Jako psychoterapeuta pracuję zarówno z klientami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. Specjalizuję się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. Pracuję również indywidualnie z nastolatkami od dwunastego roku życia, ale w przypadku młodzieży zawsze w pierwszej kolejności proponuję terapię rodzinną.

Medycyna naturalna, praca z ciałem i medytacja są od wielu lat moją wielką pasją. Takie metody jak leki i suplementy ziołowe, medytacja mindfulness, hipnoza Ericksonowska, praca z oddechem i z ciałem, masaż, a także wiele innych, cieszą się obecnie coraz większą popularnością. Dodatkowo ich skuteczność jest coraz częściej badana i opisywana w profesjonalnych artykułach medycznych.

Jestem głęboko przekonany, że łączenie konwencjonalnego podejścia z podejściem holistyczno-integracyjnym to przyszłość dla terapii.

Bartłomiej Janas

http://swiadoma-terapia.pl